MPG thành WEBM

  • Bước 1: Gửi video MPG mà bạn muốn chuyển đổi sang WEBM vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Xin vui lòng đợi trong khi tập tin WEBM của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để tải kết quả.

MPG 2 WEBM

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi MPG sang WEBM