MPV sang WMV

  • Bước 1: Gửi video MPV bạn muốn chuyển đổi sang WMV vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào để tải video WMV của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPV 2 WMV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPV sang WMV