OGG sang ALAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi OGG sang ALAC, chỉ cần tải tệp OGG mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang ALAC hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải xuống tài liệu PDF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

OGG 2 ALAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi OGG sang ALAC