CAF sang WMA

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi CAF sang WMA, đơn giản chỉ cần tải tệp âm thanh CAF mà bạn muốn chuyển đổi lên bên người tải lên ở bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ CAF sang WMA sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

CAF 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CAF sang WMA