OPUS sang AAC

  • Bước 1: Chọn tệp âm thanh OPUS mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp OPUS nào thành AAC bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tập tin đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

OPUS 2 AAC

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi OPUS thành AAC