OPUS sang WEBM

  • Bước 1: Gửi âm thanh OPUS bạn muốn chuyển đổi sang WEBM vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút khi đang tạo ra đầu ra WEBM của bạn.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải file WEBM của bạn xuống.

Áp dụng lớp chồng hình: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video WEBM của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

OPUS 2 WEBM

Uploading..
Illustration: Chuyển đổi OPUS sang WEBM