PPM tới PS

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PPM sang PS, chỉ cần đưa hình ảnh PPM bạn muốn chuyển đổi lên phần tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một lát trong khi đầu ra của bạn PS được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PPM 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PPM sang PS