PPM đến PSD

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi PPM thành PSD chỉ cần gửi hình ảnh PPM bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PPM 2 PSD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PPM thành PSD