PNG sang EPS

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên hình ảnh PNG của bạn lên thanh tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả hình ảnh của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào hình ảnh đó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ PNG sang EPS sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Bấm vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 EPS

Uploading...
Sơ đồ: Chuyển đổi PNG thành EPS