PSD thành PDF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp PSD của bạn lên bên phải trình tải lên của chúng tôi. Chỉ cần kéo thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang PDF hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

PSD 2 PDF

Uploading...

PSD sang PDF Biến đổi miễn phí

Trình chuyển đổi PSD thành PDF này cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ hình ảnh PSD nào thành PDF. Trong trường hợp bạn muốn chuyển đổi nhiều trang từ PSD sang PDF, bạn cũng có thể sử dụng Ứng dụng Chuyển đổi. Đầu tiên, chuyển đổi từng tệp PSD thành PDF với trình chuyển đổi này và tải về nó. Đề nghị tạo một thư mục mới để không lẫn lộn với các tệp khác. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên này, bạn có thể sử dụng Trình ghép PDF miễn phí của chúng tôi để hợp nhất PDF thành một tài liệu duy nhất: