PSD đến PDF

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải tệp PSD của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo hoặc thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang PDF hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

PSD 2 PDF

Uploading...

PSD sang PDF chuyển đổi miễn phí

Bộ chuyển đổi PSD sang PDF này cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ hình ảnh PSD nào thành PDF. Trong trường hợp bạn muốn chuyển đổi nhiều trang từ PSD sang PDF, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Converter. Đầu tiên, hãy chuyển đổi từng tệp PSD thành PDF với bộ chuyển đổi này và tải xuống. Nên tạo một thư mục mới để không trộn chúng với các tệp khác. Sau khi hoàn thành với bước đầu tiên này, bạn có thể sử dụng PDF Joiner miễn phí để hợp nhất các tệp PDF thành một tài liệu duy nhất: