DDS đến TGA

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải tệp DDS của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo hoặc thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang TGA hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh TGA của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

DDS 2 TGA

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DD thành TGA