XCF sang PNG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải file XCF của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả file hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi một chút khi đầu ra PNG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống tệp PNG của bạn.

XCF 2 PNG

Uploading...

Định dạng XCF

Tên eXperimental Computing Facility
Phần mở rộng .xcf
Kiểu MIME image/x-xcf
Mô tả XCF là viết tắt của cơ sở điện toán thử nghiệm và là định dạng tệp gốc của trình soạn thảo hình ảnh nguồn mở Gimp. Một tệp XCF có thể chứa các yếu tố hình ảnh khác nhau như khối văn bản, đường dẫn hoặc lớp. Thông tin này có thể được lưu trữ không mất và lấy sau để chỉnh sửa thêm. Do đó, XCF tương tự như định dạng PSD và có thể được coi là một giải pháp thay thế miễn phí cho nó. Thêm thông tin về định dạng PSD ...
Công cụ
  • GIMP
  • ImageMagick

Chuyển đổi dòng lệnh xcf sang png

Vì GIMP khá phổ biến đối với người dùng Linux, nên hình ảnh XCF chủ yếu được sử dụng theo Linux. Sử dụng dòng lệnh Linux có một cách nhanh chóng để chuyển đổi XCF thành PNG, sử dụng ImageMagick. Với Ubuntu, bạn có thể cài đặt ImageMagick như sau:

sudo apt-get install imagemagick

Sau khi làm như vậy, việc chuyển đổi có thể được thực hiện với lệnh sau:

convert example.xcf -flatten example.png

Tham số dòng lệnh "-Flatten" sẽ đảm bảo rằng tất cả các lớp sẽ được thêm vào một PNG. Nếu bạn bỏ qua tùy chọn này, mỗi lớp được chuyển đổi thành một hình ảnh riêng. Cũng lưu ý, các phiên bản cũ hơn của ImageMagick không thể chuyển đổi XCFS từ GIMP 2.x. Tuy nhiên, trong các thử nghiệm của chúng tôi, phiên bản mới nhất của ImageMagic 7.x đã hoạt động cho tất cả các hình ảnh XCF.