PNG sang EXR

  • Bước 1: Chọn ảnh PNG bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ ảnh PNG nào thành EXR bằng cách tải lên hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra EXR của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy hình ảnh đã chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 EXR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PNG sang EXR