EXR sang PNG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi EXR sang PNG, đơn giản chỉ cần gửi hình ảnh EXR mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ EXR sang PNG hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống tệp PNG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

EXR 2 PNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi tệp EXR sang PNG