Exr đến png

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi EXR thành PNG chỉ cần gửi hình ảnh EXR mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút thời gian cho đến khi chuyển đổi từ EXR sang PNG hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tệp PNG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

EXR 2 PNG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi Exr thành PNG