PNG sang GIF

  • Bước 1: Đưa video PNG bạn muốn chuyển đổi thành GIF vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Vui lòng đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PNG sang GIF hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ nhìn thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống video GIF của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PNG sang GIF