PNG đến GIF

  • Bước 1: Gửi tệp PNG bạn muốn chuyển đổi sang GIF sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ PNG sang GIF sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp GIF của bạn cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 GIF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PNG thành GIF