PNG sang JPEG

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi PNG sang JPEG, đơn giản chỉ cần tải lên video PNG mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra JPEG của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống video JPEG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PNG sang JPEG