JPEG sang SVG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPEG thành SVG, chỉ cần tải lên video JPEG mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi video từ JPEG sang SVG sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPEG 2 SVG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPEG thành SVG