TIF thành PDF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh TIF của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ việc kéo thả hoặc nhấp chuột vào ảnh của bạn.
  • Bước 2: Chuyển đổi hình ảnh từ TIF sang PDF sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải về hình ảnh PDF của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

TIF 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIF sang PDF