TIF đến PDF

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải hình ảnh TIF của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo hoặc thả hình ảnh của bạn, hoặc bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó.
  • Bước 2: Chuyển đổi hình ảnh từ TIF sang PDF sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh PDF của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

TIF 2 PDF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TIF thành PDF