PPM thành PCT.

  • Bước 1: Gửi ảnh PPM mà bạn muốn chuyển đổi sang PCT vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang PCT hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh PCT của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PPM 2 PCT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PPM thành PCT