PSB sang PDF

  • Bước 1: Chọn tập tin PSB mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tập tin PSB nào sang PDF bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi tệp PDF của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh PDF của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PSB 2 PDF

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi PSB sang PDF