HEIC thành PSD

  • Bước 1: Đệ trình hình ảnh HEIC mà bạn muốn chuyển đổi thành PSD vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó để có được kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIC 2 PSD

Uploading...
Trình bày: Chuyển đổi HEIC thành PSD