PSB thành BMP

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh PSB của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh BMP của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PSB 2 BMP

Uploading...
Hình vẽ minh họa: Chuyển đổi PSB sang BMP