HEIC sang GIF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi HEIC sang GIF, chỉ cần gửi tệp HEIC mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ HEIC sang GIF sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIC 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi HEIC sang GIF