HEIC thành WEBP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi HEIC sang WEBP, chỉ cần gửi tệp HEIC mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ HEIC sang WEBP sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIC 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi HEIC thành WEBP