PSB đến PS

  • Bước 1: Đệ trình ảnh PSB mà bạn muốn chuyển đổi sang file PS vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ PSB sang PS sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PSB 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PSB sang PS