PSB thành PSD

  • Bước 1: Đệ trình hình ảnh PSB bạn muốn chuyển đổi sang PSD vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống hình ảnh PSD của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PSB 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PSB sang PSD