PSB thành TIFF

  • Bước 1: Chọn tệp PSB bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp PSB nào thành TIFF bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng TIFF hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PSB 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PSB thành TIFF.