PSB sang WEBP

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh PSB của bạn lên công cụ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PSB sang WEBP hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PSB 2 WEBP

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi PSB thành WEBP