RM sang OGG

  • Bước 1: Đưa video RM bạn muốn chuyển đổi sang định dạng OGG vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào nút đó để tải về video OGG của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RM sang OGG