RM sang MOV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi RM sang MOV, chỉ cần gửi tệp RM bạn muốn chuyển đổi lên người tải lên ở bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • 2: Chờ một lát cho đến khi quá trình chuyển đổi từ RM sang MOV hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 MOV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi RM sang MOV