RM sang AVI

  • Bước 1: Chọn file RM mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ RM nào sang AVI bằng cách tải các hình ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút trong khi đầu ra AVI của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 AVI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RM thành AVI