RM thành MKV

  • Bước 1: Gửi video RM mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng MKV vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 MKV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi RM sang MKV