SVG thành WEBP

  • Bước 1: Chọn hình ảnh SVG mà bạn muốn chuyển đổi thành hình ảnh WEBP và tải lên vùng bên phải. Bạn có thể gửi hình ảnh SVG bằng cách nhấp vào hộp tải lên hoặc kéo hình ảnh vào đó.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi từ SVG sang WEBP hoàn thành. Toàn bộ quá trình này không nên kéo dài quá vài giây.
  • Bước 3: Tải tệp WEBP vừa được tạo ra bằng cách nhấp vào liên kết tải xuống và lặp lại toàn bộ quy trình nếu bạn muốn chuyển đổi nhiều hình ảnh hơn.

SVG 2 WEBP

Uploading...