SVG đến webp

  • Bước 1: Chọn hình ảnh SVG bạn muốn chuyển đổi thành hình ảnh trang web và tải nó sang phải. Bạn có thể gửi SVG bằng cách nhấp vào hộp tải lên hoặc kéo hình ảnh ở đó.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi từ SVG sang Webp đã được hoàn thành. Toàn bộ quá trình không nên mất nhiều thời gian hơn một vài giây.
  • Bước 3: Tải xuống tệp web mới được tạo bằng cách nhấp vào liên kết tải xuống và lặp lại toàn bộ quá trình nếu bạn muốn chuyển đổi thêm hình ảnh.

SVG 2 WEBP

Uploading...