TIF sang JPEG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải hình ảnh TIF của bạn lên trình tải lên ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả hình ảnh của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang JPEG hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

TIF 2 JPEG

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi TIF sang JPEG