TIFF sang DDS

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TIFF sang DDS, hãy tải lên hình ảnh TIFF mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ TIFF sang DDS hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIFF 2 DDS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIFF sang DDS