PSD đến WEBP

  • Bước 1: Chọn tập tin PSD mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tập tin PSD nào thành WEBP bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Hãy đợi một lát trong khi đầu ra WEBP của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PSD 2 WEBP

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi PSD thành WEBP