PSD thành DNG

  • Bước 1: Chọn hình ảnh PSD mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ file PSD nào thành DNG bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ PSD sang DNG sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp chuột vào nút tải xuống để lưu hình ảnh DNG của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PSD 2 DNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PSD sang DNG