PSD sang TIF

  • Bước 1: Gửi tệp PSD bạn muốn chuyển đổi thành TIF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PSD sang TIF hoàn thành. Quá trình này bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PSD 2 TIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PSD sang TIF