TIFF sang BMP

  • Bước 1: Gửi hình ảnh TIFF mà bạn muốn chuyển đổi thành BMP vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi thành BMP hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh BMP của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIFF 2 BMP

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi TIFF thành BMP