Trình chuyển đổi TS

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho video TS của bạn vào trường tìm kiếm, nằm bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang định dạng TS, chỉ cần chọn 'to TS'.
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp theo' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tập tin mà bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ định dạng TS.
  • Bước 3: Tải lên tệp video TS của bạn và chờ quá trình chuyển đổi suôn sẻ và nhanh chóng sẽ biến tệp thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu tệp được định dạng mới của bạn.

Chuyển đổi TS thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra phía trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp video TS ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.