TS sang 3GP

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video TS của bạn lên công cụ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo thả hoặc nhấp chuột vào tập tin, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi một chút khi đầu ra 3GP của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải miễn phí kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

TS 2 3GP

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi TS sang 3GP