TS đến ALAC

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video TS của bạn lên công cụ tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ TS sang ALAC sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống tệp ALAC của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

TS 2 ALAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TS sang ALAC