VOB sang AMR

  • Bước 1: Đăng tải video VOB mà bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ VOB sang AMR hoàn tất. Quá trình này bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiện ra. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

VOB 2 AMR

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi VOB sang AMR