MPG sang WMA

  • Bước 1: Gửi tệp MPG mà bạn muốn chuyển đổi sang WMA vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải video WMA của bạn về.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

MPG 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPG sang WMA