VOB sang OGG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi VOB sang OGG, chỉ cần tải tệp VOB mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ VOB sang OGG sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp chuột vào nút tải xuống để lưu video OGG của bạn vào máy tính.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

VOB 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VOB sang OGG