VOB thành FLAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi VOB sang FLAC, hãy tải lên video VOB mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra FLAC của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải video FLAC của bạn xuống.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

VOB 2 FLAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VOB sang FLAC