VOB sang OGV

  • Bước 1: Gửi video VOB mà bạn muốn chuyển đổi thành OGV vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tập tin từ VOB sang OGV sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video OGV của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

VOB 2 OGV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VOB sang OGV