WAV sang M4A

  • Bước 1: Để bắt đầu, kéo hoặc thả các tệp âm thanh WAV vào giữa. Bạn cũng có thể tải lên các tệp này từ máy tính để bàn của bạn.
  • Bước 2: Chờ đợi tập tin M4a hoàn thành quá trình chuyển đổi.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, nhấp vào nút "Tải xuống" và lấy tệp âm thanh M4A của bạn.

WAV 2 M4A

Uploading...

Wav là gì?

M4a đại diện cho MPEG 4 Audio. Đây là một phần mở rộng âm thanh được sử dụng để lưu trữ chỉ các tập tin âm thanh. M4a phục vụ như một phần mở rộng cho AAC. Cả Mp3 và M4a đều được sử dụng rộng rãi để lưu trữ các tập tin âm thanh chất lượng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, đối với âm thanh tốt và tốc độ bit nhỏ hơn, M4a dường như là một lựa chọn tốt hơn cho xuất bản âm thanh.

M4a là gì?

M4a đại diện cho âm thanh MPEG 4. Nó là một phần mở rộng âm thanh được sử dụng để lưu trữ chỉ các tệp âm thanh. M4a đóng vai trò là một phần mở rộng cho AAC. Phần mở rộng Mp3 và M4a được sử dụng rộng rãi để lưu trữ các tệp âm thanh với chất lượng tốt hơn. Nhưng trong khía cạnh âm thanh tốt và tỷ lệ bit nhỏ hơn, M4a có vẻ là lựa chọn tốt hơn cho việc xuất bản các tệp âm thanh.

Tạo tốt hơn, Chuyển đổi tốt hơn!

Hãy chuyển đổi với Ứng dụng Chuyển đổi. Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi tệp Wav của bạn thành tệp M4a chỉ trong tích tắc. An toàn khỏi tất cả các bug và phần mềm độc hại. Không cần phần mềm, không cần Tải xuống.

Miễn phí!

Ứng dụng Converter cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ tệp nào mà bạn muốn miễn phí. Bạn không cần phải trả tiền cho bất kỳ thành viên nào. Chúng tôi hướng đến sự hài lòng và hỗ trợ của khách hàng đối với dịch vụ của chúng tôi.

Làm thế nào nó hoạt động?

Kéo các tệp vào ô và để chúng tôi thực hiện phần còn lại của công việc. Sau khi hoàn thành, bạn có thể lưu nó trên Desktop của bạn bằng cách tải xuống.

Riêng tư.

Chúng tôi đặt mục tiêu tôn trọng sự riêng tư của một người vì không có gì có giá trị hơn trên thế giới này. Để làm điều đó, máy chủ của chúng tôi đảm bảo tính nhất quán bằng cách loại bỏ các tệp đã được chuyển đổi khỏi hệ thống sau quá trình chuyển đổi.