TIF thành GIF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TIF sang GIF, đơn giản chỉ cần gửi hình ảnh TIF mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng GIF hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIF 2 GIF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TIF sang GIF