TIF thành ICO.

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp TIF của bạn lên công cụ tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ TIF sang ICO hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh ICO của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIF 2 ICO

Uploading...
Ilustraion: Chuyển đổi TIF sang ICO.